cultura italiana

CILS certificate Georgia

CILS ლოგო

2022 წლიდან გავაფორმეთ ხელშეკრულება სიენას უნივერსიტეტთან უცხოელთათვის. CILS იტალიური ენის სერთიფიკატის მინიჭების უზრუნველსაყოფად.

CILS ოფიციალური სერთიფიკატით სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ:

 • შესაბამისობაშია იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გათვალისწინებული სტიპენდიების მისაღებ მოთხოვნებთან. (მოთხოვნადია B1 დონე)
 • იტალიის უნივერსიტეტის კურსზე ჩარიცხვა (მოთხოვნადია B2 დონე)
 • ბინადრობის ბარათის მოპოვების მოთხოვნა იტალიაში(მოთხოვნადია A2 დონე)ინდივიდუალური გაკვეთილის ამჟამინდელი საფასური შეადგენს 100 ლარს/ თვეში (როგორც წახალისება/ხელშეწყობა) და გაკვეთილების საფასური (2022 წლის სექტემბრიდან) შეადგენს 150 ლარს თვეში (8 გაკვეთილი).


საფასური/ თვე
კურსი ფასი (ლარი) გაკვეთილების ენა
გაკვეთილები 150 ქართული/ინგლისური
ინდივიდუალური გაკვეთილები 100 ლარი / სტუდენტი (წახალისება, 2022 წლის 15 სექტემბრადე) ინგლისური
საგამოცდო ფასები (კონტექსტუალურად საგამოცდო რეგისტრაციისას გადასახდელი)
დონე ფასი ევრო
A1 40
A2 40
B1 90
B2 105
C1 135
C2 160


მეთოდოლოგია[edit | edit source]

თითოეული გაკვეთილისთვის

ყველა კურსი წარიმართება იტალიურენოვანი კვალიფიციური პედაგოგის მიერ. ინდივიდუალური გაკვეთილის განმავლობაში, მასწავლებელი ეკრანზე აჩვენებს წარმოსათქმელ წინადადებებს და სასაუბროს, შესაბამისად სტუდენტს ეძლევა მყისიერი უკუკავშირის საშუალება სალაპარაკო/საწერ ენაზე.

ჩვენ ვიყენებთ ისეთ სწავლების მეთოდოლოგიას, რაც ზრდის შესწავლის ეფექტურობას, მოკლევადიანი და ხანგრძლივი მეხსიერების სტიმულირებით. დამწყები სტუდენტები დატრენინგდებიან სიტუაციური ქეისებით (დაკავშირებული ლექსიკა) რაც, რეალობიდან გამომდინარე შესაძლოა მოხდეს მათ ცხოვრებაში. შედარებით მოწინავე სტუდენტები დატრენინგდებიან და გაეცნობიან სიახლეებს, კულტურას, სოციალურ სტატიებს, მათი ინტერესების შესაბამისად, რათა სწრაფად აითვისონ იტალიური ენისა და კულტურის ღრმა და პროფესიული ცოდნა!

ინდივიდუალური გაკვეთილებისას კურსს ნაკლები დრო ეთმობა გრამატიკისთვის, შესაბამისად გაკვეთილის უმეტესი ნაწილი მიმართული იქნება მოსწავლის ლინგვისტური დონისთვის აუცილებელი ბუნებრივი და სტიმულაციური საუბრებისკენ. თითოეული გაკვეთლის ბოლოს, ასლი გაეგზავნება სტუდენტს სახელმძღვანელოდ და საშინაო დავალების შესასრულებლად.

რეგისტრაცია[edit | edit source]

თუ გსურთ იტალიური ენის კურსის არჩევა შეავსეთ ფორმა!

სარეგისტრაციო ფორმა
რომელი დონის მიღწევა გსურთ?
 1. A1
 2. A2
 3. B1
 4. B2
 5. C1
რა მიზნისთვის გჭირდებათ CILS სერთიფიკატი?
 1. მსურს იტალიურ უნივერსტეტში ჩაბარება
 2. სტიპენდიის მოპოვება მსურს
 3. მოვიპოვო იტალიის ბინადრობის ბარათის ნებართვა
 4. სხვა
თქვენი ამჟამინდელი ცოდნის დონე ?
 • ჯერ არ მაქვს გამოცდილება
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2
შეგიძლიათ ინგლისურად საუბარი/ გაგება?
 • დიახ
 • არა
ინდივიდუალურ გაკვეთილებს ირჩევთ?
 • ინდივიდუალური გაკვეთილები
 • გაკვეთილები
დამატებითი კითხვები ან შენიშვნა...
form protected using Google recaptchaმისამართი[edit | edit source]

ჩვენი ამჟამინდელი მისამართია (ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 68, საზოგადოებრივი მაუწყებლის III შენობა, II სართული.)


გამოცდა B1 (მაგალითი)[edit | edit source]

ოფიციალური საგამოცდო ტესტი B1 დონისთვის. https://cils.unistrasi.it/89/197/Prove_Liv._B1.htm

მოსასმენი ტესტი 1[edit | edit source]

Ascolta i testi. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo per ogni frase.


Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo per ogni frase
1. L’impiegata dell’agenzia turistica consiglia al turista di acquistare
 1. un pacchetto di visite guidate per i musei.
 2. una tessera giornaliera per la metropolitana.
 3. un abbonamento settimanale al servizio di taxi.
 4. una carta-sconto per monumenti e mezzi di trasporto.
2. Il signor Quintili vuole
 1. riconsegnare l’auto in un’altra città.
 2. pagare l’auto al termine del noleggio.
 3. riconsegnare l’auto dopo due giorni.
 4. cambiare l’auto che ha noleggiato.
3. Laura vuole prenotare il treno delle ore 8 perché
 1. teme di arrivare tardi a un appuntamento.
 2. vuole evitare l’ora di punta del traffico.
 3. ha paura di viaggiare di notte.
 4. vuole avere il tempo per trovare l’albergo.
4. Maria dice a Luca che
 1. non ha trovato i biglietti del concerto.
 2. va al concerto dopo il lavoro.
 3. possono mangiare insieme dopo il concerto.
 4. non può andare al concerto per motivi di lavoro.
5. La signora vuole acquistare cibi che
 1. non si sciupano durante il viaggio.
 2. contengono ingredienti naturali.
 3. hanno una data di scadenza lunga.
 4. non occupano molto spazio.
6. Il cameriere dice alla signora che il ristorante
 1. ha finito le verdure.
 2. ha un nuovo cuoco.
 3. offre molte ricette vegetariane.
 4. propone un antipasto di verdure crude.
7. Marco telefona a Marina per invitarla
 1. a visitare una mostra.
 2. al matrimonio di sua nipote.
 3. a una gita a Rovigo.
 4. a sentire un concerto.
form protected using Google recaptcha


Check out the complete exam !!
Categories:
Pages with forms